Verzenden & retourneren


HollandBier B.V. levert haar producten aan verenigingen en ondernemingen die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alsmede aan particulieren, de zogenaamde consumenten. De klant of de vertegenwoordiger van de klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Er worden in geen geval bestellingen geleverd aan klanten jonger dan 18 jaar. Sterke drank, met een alcohol percentage van 15%vol of meer, wordt niet geleverd aan particulieren.


Indien de koper voor 13.00 uur in de middag een bestelling plaatst en betaald wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling de volgende werkdag verzonden. Indien de bestelling na 13.00 uur in de middag wordt besteld en betaald wordt de bestelling de tweede werkdag verzonden. De bezorgtijden zin op werkdagen van 08.00 -13.00 uur of van 13.00-18.00 uur. Wordt op vrijdag besteld en betaalt dan wordt de bestelling de maandag daarop volgend door HollandBier B.V. verzonden.


Indien het een zogenaamde gecombineerde koop/huur levering is wordt de levering en ophaling gedaan op de dag zoals vermeld op de opdrachtbevestiging door HollandBier B.V. Bij verhuurproducten dienen op de overeengekomen retourdatum, de goederen vanaf 08.00 klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn.

 
HollandBier B.V. is niet aansprakelijk en niet tot nakoming van de koop en/of huurovereenkomst jegens de koper/huurder gehouden, indien de goederen niet of niet tijdig aan de koper/huurder door overmacht ter beschikking kunnen worden gesteld. Alle genoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn.


Alle te bezorgen goederen worden op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens of die van onze transporteurs.

De te leveren goederen worden door onze wagens of een externe transporteur afgeleverd en opgehaald op het door de koper/huurder opgegeven los/laad adres. De levering van de goederen geschiedt Ex Warehouse, uit de magazijnen van HollandBier B.V. Het eigendom en het risico van de bestelde goederen gaat derhalve over op de koper/huurder op het moment dat de bestelde goederen het magazijn van HollandBier B.V. verlaten.


HollandBier B.V. behoudt het recht voor, de aflevering van de goederen te wijzigen of helemaal niet af te leveren indien hem de afleverlocatie onveilig of risicovol lijkt, met betrekking tot eventuele te ontstane schade.

Herroepingsrecht (retourneren)

In het geval van zogenaamde consumentenverkoop is onderstaande van toepassing:

Bij online aankopen heeft u recht op herroeping. Voor alle aanbiedingen en bestelde producten geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel. Gedurende 14 kalenderdagen mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Om die reden kunt u bij ons binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling, een artikel retourneren.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. In geval van fusten mogen deze nooit aangebroken zijn en dient de verzegeling absoluut intact te zijn. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HollandBier B.V. te retourneren, conform de eventueel door ons verstrekte instructies. Gelieve de verpakking niet te beschrijven, beplakken en/of op andere wijze te modificeren.

U kunt door het invullen van het voor herroepingsformulier aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Vul in dat geval het formulier in en mail het naar info@HollandBier.nu. Het herroepingsformulier vind u hier Klik hier voor het retourformulier.

De retourzending is kosteloos. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn gebracht van het herroepen van de aankoop het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug . Bij gedeeltelijke retournering worden de verzendkosten niet terugbetaald en ontvangt u een factuur voor de ontbrekende artikelen en/of aangebroken verpakkingen en fusten.


Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. In het geval van fusten mogen deze nooit zijn aangebroken. Tevens dient de verzegeling intact te zijn. Is dit niet het geval dan behoudt HollandBier B.V. het recht om de aanbroken fusten in rekening te brengen. Dit zal geschieden door een factuur in de vorm van een PDF welke na ontvangst per email binnen 24 uur voldaan dient te worden.